Oppstart trening i ungdomsfotballen

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 5. Des 2020

Med utgangspunkt i oppdatert informasjon fra Rana Kommune, blant annet gjennom torsdagens pressekonferanse, vurderer vi det nå sånn at det er forsvarlig å starte opp igjen trening i ungdomsfotballen etter retningslinjene som er gitt i NFFs koronahåndbok.


Det betyr at treningene i Stålhallen og Ytterenhallen for barne- og undgomsfotballen går som normalt etter oppsatt plan fra mandag 7. desember. Vi overvåker smittesituasjonen i kommunen nøye, og ved endring i negativ retning, kan treningene bli stoppet på kort varsel.


Før vi går i gang, er det fire ting som må presiseres:
1. Alle som har symptomer på luftveisinnfeksjon, eller andre symptomer på sykdom, SKAL holde seg hjemme fra trening.
2. Utenom selve treningsaktiviteten er det 1m regelen som gjelder. I tillegg er grundig hånddesinfeksjon før og etter trening obligatorisk.
3. Alle som deltar på treninga SKAL være registrert elektronisk eller manuelt OG informasjonen skal være tilgjengelig i minst 10 dager etter at treninga er fullført.
4. Foreldre har dessverre ikke anledning til å oververe treningene. Vi gjør et unntak for barneskoleelevene i 1. og 2. klasse. Her må likevel oppmøte til foreldrene begrenses til et minimum. 


Vedlagte bilder viser organisering i Ytteren- og Stålhallen