Kontaktinfo til gruppestyret 

                            

Funksjon: Navn: Telefon: E-post:

 
Leder Peter Eide Walseth46904996pewalseth@gmail.com
Nestleder Fredrik R Grønning99299818
reinfjell1@gmail.com
KassererIna Rud99431336
ina.ruud@celsanordic.com
Sportslig leder Cato Jørgensen40382642
slf@bossmoytteren.no
DriftslederBjørn Erik Norø99705893bjorn.erik.noro@outlook.com
StyremedlemCamilla Husnes41511760
camilla.husnes@gmail.com
Materialforvalter
Kjersti Ramstad Hillestad47653894
Ramstadhansen@hotmail.com
StyremedlemØyvind Varem95784408
Ovarem@hotmail.com
StyremedlemTom Roger Haustreis Abelsen41290606
tom-roa@online.no
Daglig leder