Oppstart trening i ungdomsfotballen

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 5. Des 2020

Med utgangspunkt i oppdatert informasjon fra Rana Kommune, blant annet gjennom torsdagens pressekonferanse, vurderer vi det nå sånn at det er forsvarlig å starte opp igjen trening i ungdomsfotballen etter retningslinjene som er gitt i NFFs koronahåndbok.


Det betyr at treningene i Stålhallen og Ytterenhallen for barne- og undgomsfotballen går som normalt etter oppsatt plan fra mandag 7. desember. Vi overvåker smittesituasjonen i kommunen nøye, og ved endring i negativ retning, kan treningene bli stoppet på kort varsel.


Før vi går i gang, er det fire ting som må presiseres:
1. Alle som har symptomer på luftveisinnfeksjon, eller andre symptomer på sykdom, SKAL holde seg hjemme fra trening.
2. Utenom selve treningsaktiviteten er det 1m regelen som gjelder. I tillegg er grundig hånddesinfeksjon før og etter trening obligatorisk.
3. Alle som deltar på treninga SKAL være registrert elektronisk eller manuelt OG informasjonen skal være tilgjengelig i minst 10 dager etter at treninga er fullført.
4. Foreldre har dessverre ikke anledning til å oververe treningene. Vi gjør et unntak for barneskoleelevene i 1. og 2. klasse. Her må likevel oppmøte til foreldrene begrenses til et minimum. 


Vedlagte bilder viser organisering i Ytteren- og Stålhallen

Saksliste årsmøte 2020

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 3. Mar 2020

Til medlemmer i Bossmo & Ytteren IL fotball

3/3-2020

Sakliste for årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25/2.

Årsmøtet avholdes den 10/3-20 19:00 på klubblokalet Ytteren Idrettspark.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Behandle B&Y IL fotballs årsberetning

Sak 8:    Behandle B&Y IL fotballs regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Forslag: Innføre krav om at minst 2 av styrets medlemmer skal være aktive i ungdoms- eller voksenfotballen. Et eventuelt vedtak skal tre i kraft fra neste årsmøte (2021).

Sak 10:  Fastsette treningsavgift

Sak 11: Vedta B&Y IL fotballs budsjett

Sak 12: Foreta valg:

12.1 Valg av nytt styre

12.2 Valg av valgkomite

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa, Roger Mathisen, kontaktes på 47 33 93 82 eller fotball@bossmoytteren.no

 

Med vennlig hilsen

styret

 
Innkalling til årsmøte

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 25. Feb 2020

Til medlemmene i B&Y IL fotball                                                                10/3-20 Ytteren Idrettspark

Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i B&Y IL fotball.

Årsmøtet avholdes 10/3-20 19:00 på klubblokalet Ytteren Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3/3-20 til
fotball@bossmoytteren.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på http://fotball.bossmoytteren.no/ og gruppas facebookside: https://www.facebook.com/Bossmo-Ytteren-IL-Fotball-1723837731192882/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bossmo & Ytteren IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bossmo & Ytteren IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bossmo & Ytteren ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa, Roger Mathisen, kontaktes på 47 33 93 82 eller fotball@bossmoytteren.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret