Saksliste årsmøte 2020

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 3. Mar 2020

Til medlemmer i Bossmo & Ytteren IL fotball

3/3-2020

Sakliste for årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25/2.

Årsmøtet avholdes den 10/3-20 19:00 på klubblokalet Ytteren Idrettspark.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Behandle B&Y IL fotballs årsberetning

Sak 8:    Behandle B&Y IL fotballs regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Forslag: Innføre krav om at minst 2 av styrets medlemmer skal være aktive i ungdoms- eller voksenfotballen. Et eventuelt vedtak skal tre i kraft fra neste årsmøte (2021).

Sak 10:  Fastsette treningsavgift

Sak 11: Vedta B&Y IL fotballs budsjett

Sak 12: Foreta valg:

12.1 Valg av nytt styre

12.2 Valg av valgkomite

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa, Roger Mathisen, kontaktes på 47 33 93 82 eller fotball@bossmoytteren.no

 

Med vennlig hilsen

styret