Bossmo & Ytteren IL - Fotball

Bossmo & Ytteren IL - Fotball

Oppstart trening i ungdomsfotballen

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 5. Des 2020

Med utgangspunkt i oppdatert informasjon fra Rana Kommune, blant annet gjennom torsdagens pressekonferanse, vurderer vi det nå sånn at det er forsvarlig å starte opp igjen trening i ungdomsfotballen etter retningslinjene som er gitt i NFFs koronahåndbok.


Det betyr at treningene i Stålhallen og Ytterenhallen for barne- og undgomsfotballen går som normalt etter oppsatt plan fra mandag 7. desember. Vi overvåker smittesituasjonen i kommunen nøye, og ved endring i negativ retning, kan treningene bli stoppet på kort varsel.


Før vi går i gang, er det fire ting som må presiseres:
1. Alle som har symptomer på luftveisinnfeksjon, eller andre symptomer på sykdom, SKAL holde seg hjemme fra trening.
2. Utenom selve treningsaktiviteten er det 1m regelen som gjelder. I tillegg er grundig hånddesinfeksjon før og etter trening obligatorisk.
3. Alle som deltar på treninga SKAL være registrert elektronisk eller manuelt OG informasjonen skal være tilgjengelig i minst 10 dager etter at treninga er fullført.
4. Foreldre har dessverre ikke anledning til å oververe treningene. Vi gjør et unntak for barneskoleelevene i 1. og 2. klasse. Her må likevel oppmøte til foreldrene begrenses til et minimum. 


Vedlagte bilder viser organisering i Ytteren- og Stålhallen
Saksliste årsmøte 2020

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 3. Mar 2020

Til medlemmer i Bossmo & Ytteren IL fotball

3/3-2020

Sakliste for årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25/2.

Årsmøtet avholdes den 10/3-20 19:00 på klubblokalet Ytteren Idrettspark.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Behandle B&Y IL fotballs årsberetning

Sak 8:    Behandle B&Y IL fotballs regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Forslag: Innføre krav om at minst 2 av styrets medlemmer skal være aktive i ungdoms- eller voksenfotballen. Et eventuelt vedtak skal tre i kraft fra neste årsmøte (2021).

Sak 10:  Fastsette treningsavgift

Sak 11: Vedta B&Y IL fotballs budsjett

Sak 12: Foreta valg:

12.1 Valg av nytt styre

12.2 Valg av valgkomite

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa, Roger Mathisen, kontaktes på 47 33 93 82 eller fotball@bossmoytteren.no

 

Med vennlig hilsen

styret

 Innkalling til årsmøte

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 25. Feb 2020

Til medlemmene i B&Y IL fotball                                                                10/3-20 Ytteren Idrettspark

Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i B&Y IL fotball.

Årsmøtet avholdes 10/3-20 19:00 på klubblokalet Ytteren Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3/3-20 til
fotball@bossmoytteren.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på http://fotball.bossmoytteren.no/ og gruppas facebookside: https://www.facebook.com/Bossmo-Ytteren-IL-Fotball-1723837731192882/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bossmo & Ytteren IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bossmo & Ytteren IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bossmo & Ytteren ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa, Roger Mathisen, kontaktes på 47 33 93 82 eller fotball@bossmoytteren.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretÅrsmøte

Postet av Bossmo & Ytteren IL - Fotball den 21. Feb 2017

Årsmøte Bossmo & Ytteren IL fotball

mandag 13. mars 2017 19:00
Sted: VIP rommet - Skillevollen

Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende senest 25.februar 2017.

Saker til årsmøtet skal sendes til leder: allan.berg@rana.kommune.no

Saksliste årsmøte 2017
Fotballgruppa
Bossmo & Ytteren IL
Tid: Mandag 13.03.2017 kl. 19:00
Sted: VIP rommet på Skillevollen
Sak 1.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3. Valg av dirigent
Sak 4. Valg av referent og to personer til å signere protokoll
Sak 5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
Sak 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
Sak 7. Gjennomgang og godkjenning av budsjett
Sak 8. Gjennomgang av innkomne saker
Sak 9. Valg av nytt styre