12.11.21                                                   


Til medlemmene i B&Y IL fotball                                                     


Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL fotball 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i B&Y IL fotball. Det vil i år bli veldig annerledes da dette må avholdes på TEAMS.

Vi har tidligere satt av dato for dette som ble publisert på vår hjemmeside og har avventet i det lengste for å se om vi kunne møtes fysisk noe vi dessverre har bestemt oss for å ikke gjøre.

Årsmøtet avholdes på TEAMS 6/5-21 kl. 18:00. For å kunne delta på dette årsmøtet må dere sende en påmelding.

Påmelding sendes til følgende adresse innen 5.5.21 kl. 12.00 fotball@bossmoytteren.no

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5/5-21 til
fotball@bossmoytteren.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på http://fotball.bossmoytteren.no/ og gruppas facebookside: https://www.facebook.com/Bossmo-Ytteren-IL-Fotball

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bossmo & Ytteren IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bossmo & Ytteren IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bossmo & Ytteren ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i fotballgruppa Trond Olsen kontaktes på 90 99 85 45 eller fotball@bossmoytteren.no 

Velkommen til årsmøte på TEAMS!

Med vennlig hilsen

STYRET

 
Oppstart trening i ungdomsfotballen 

Med utgangspunkt i oppdatert informasjon fra Rana Kommune, blant annet gjennom torsdagens pressekonferanse, vurderer vi det nå sånn at det er forsvarlig å starte opp.

Les mer

All Organisert aktivitet avlyses

I dag Onsdag 02.11 Har kommuneoverlege Frode Berg gått ut med anbefaling at all organisert aktivitet alyses denne uke. Daglig leder i Bossmo & Ytteren IL, Tom Kristiansen sendte like etter en E-post til alle i klubben med melding om at all aktivitet/trening i regi av Bossmo Ytteren IL avlyses ut uka. Dette gjelder også utendørsaktiviteter.

Videre følger vi situasjonen tett, og oppstart vil skje i tråd med kommunens anbefalinger. Det vil si at aktivitetsstoppen også kan bli utvidet utover uke 45.  Ingen oppstart av trening før klubben har gitt beskjed om at det er ok. 

Registrer deg når du kommer på kamp!

Registrer deg når du kommer på kamp!

11.08.2020


Fra 1. august ble det åpnet opp for å gjennomføre kamper og turneringer i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Helsemyndighetene har gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom under kamper, forutsatt at det skjer under de rammene som NFF har utarbeidet i fotballens koronahåndbok.

Et av tiltakene for å skape trygge arrangement innen barne- og ungdomsfotballen er registrering av publikum og besøkende på fotballkamper. Denne registreringen skal gjøre det lettere å spore eventuell smitte.

For registrering av tilskuere på kamp i regi av B&Y IL, Gruben IL, Selfors UL, Åga IL, Rana FK og Skonseng UL SKAL det registreres i skjema under her:
Opplysningene i din registrering vil kun bli brukt dersom det skulle oppstå en smittesituasjon som kan knyttes til kampen du er på. Dataene lagres i 10 dager.

Takk at du tar retningslinjene fra helsemyndighetene på alvor – slik at vi sammen bidrar til å hindre smitte. 

God kamp! 


HovedsponsorSponsorer