Gave på 60 000,-

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 24. Jun 2020

Vi har vært så heldige å motta en gave på kr 60 000,- fra HSB gavestiftelse. Gaven er tiltenkt innkjøp av teppecurling baner. Dette er som ledd i vår visjon om å tilby idrett for alle. Teppecurling er spesielt populært hos eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Vi ser virkelig frem til å kunne få dette i inn og tilrettelegge for nye aktive utøvere.


infolink: https://www.bocciatc.no/om-oss/om-teppecurling/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7JGAlds7FDM0 Kommentar

Saksliste og Årsberetning Bossmo & Ytteren IL

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 13. Apr 2016

Årsmøte i Bossmo & Ytteren IL

20.04.2016 Kl 18.00 - Vip rommet på Skillevollen


Saksliste


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen,

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.

Hovedlagets Årsmelding

Fotball gruppas årsmelding

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle klubbens budsjett for 2016

7. Behandle forslag og saker.

7.1 Etablering av ny gruppe for Hopp og Kombinert

8. Fastsette medlemskontingenter og vedta gruppenes treningsavgifter

Styrets forslag å endre fra kr 200,- til kr 300,- for enkeltmedlem og fra kr 400 til kr 500,- for familie med opptil 5 medlemmer. For familier med flere enn 5 økes avgiften med kr 100,- pr. stk

9. Vedta NIFs nye lov norm

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07...

10. Valg

10.1 Valg av Barneidrettsansvanlig https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-idretts...

10.2 Valg av nytt styre

10.3 Valg av Kontrollkomite

10.4 Valg av valg komite0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline