Tiltak i B&Y - Korona situasjonen

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 20. Nov 2020

20.11.2020

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Rana, avlyser vi all organisert trening og aktivitet inntil vi får grønt lys for trening og aktivitet igjen. Vi henviser til kommuneoverlegens anbefalinger i torsdagens pressekonferanse.

Styret Bossmo & Ytteren IL0 Kommentar

Brukerundersøkelse

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 10. Nov 2020

Brukerundersøkelsen av folkehelseprofiler 2018 - FHI


B&Y IL ønsker å undersøke årsaker til frafall, og har derfor besluttet å ha en brukerundersøkelse blant klubbens aktive og ikke aktive medlemmer i aldersgruppen 10 til 20 år. Klubben håper at en slik undersøkelse skal kunne si noe om hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå frafall samt å avdekke årsaker som gjør at aktive blir i klubben. Altså, hva kan vi gjøre for å bli bedre og hva er bra av det vi i dag.
 Undersøkelsen vil bli gjennomført av PolarFakta. 

Undersøkelsen vil bli sendt ut som SMS med link til spørreskjema.
 For medlemmer mellom 10 og 13 år vil foresatte bli kontaktet for å kunne gi samtykke til at deres barn kan delta i undersøkelsen. 

Brukerundersøkelsen er selvfølgelig anonym.

Har du spørsmål om brukerundersøkelsen kan nestleder og daglig leder kontaktes.

Grethe M Mathisen jonas.buddes@hotmail.com

Tom Kristiansen tom@bossmoytteren.no


0 Kommentar

Gave på 60 000,-

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 24. Jun 2020

Vi har vært så heldige å motta en gave på kr 60 000,- fra HSB gavestiftelse. Gaven er tiltenkt innkjøp av teppecurling baner. Dette er som ledd i vår visjon om å tilby idrett for alle. Teppecurling er spesielt populært hos eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Vi ser virkelig frem til å kunne få dette i inn og tilrettelegge for nye aktive utøvere.


infolink: https://www.bocciatc.no/om-oss/om-teppecurling/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7JGAlds7FDM0 Kommentar

Årsmøte Bossmo & Ytteren IL - dokumenter og info

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 4. Feb 2020

08.06.2020

Da er protokoll fra årsmøtet signert.

Protokoll fra årsmøtet i B Y IL 4.6.2020 signert.pdf


Annen info publisert tidligere under her:


I år er det noe spesielt da vi er rammet av Korona situasjonen. Vi ønsker å gjennomføre årsmøtet fysisk i lokalene våre i Ytteren Flerbrukshall. Vi må tilpasse lokalet etter antall deltakere. 

Årsmøtet avholdes den 04.06.2020 kl 18.00 i Ytteren flerbrukshall. For at vi skal sikre at antall deltakere er innenfor gjeldene regler ifb Korona krisen, må deltakere melder seg på forhånd til epost tom@bossmoytteren.no innen 01.06.2020. 


Innkalling årsmøte B&Y

Saksliste Årsmøte B&Y 2019.pdf


Årsmelding 2019.pdf

    Årsregnskap Bossmo & Ytteren IL 2019.pdf

    Resultatregnskap AU 2019.pdf

    Budsjett AU 2020.pdf

    Resultatregnskap SIP 2019.pdf

    Budsjett SIP 2020.pdf

Innkommene saker.pdf

INNSTILLING FRA VALGKOMITEE FOR BOSSMO 2020-.pdf

Kontrollkomite beretning 2019.pdf

Revisors beretning.pdf


    

Gruppenes årsmelding 

    Årsberetning 2019 B&Y Fotball-.pdf

        Regnskap fotball 2019.pdf

        Budsjett 2020 - Barn og Ungdom.pdf

        Budsjett 2020 - Damelag.pdf

        Budsjett 2020 - Alag.pdf

        Protokoll årsmøte fotball 2020.pdf

    Årsberetning og protokoll B&Y håndball 2019.pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Håndball(5) sammenlignet med 2018.pdf

        Budsjett 2020 Håndball.pdf

    Årsberetning-ski-2019--1-.pdf

        Årsberetning tekst langrenn-19.pdf

        Årsberetning tekst skiskyting-19.pdf

        Resultatregnskap---2019-avdeling-ski-9--sammenlignet-med-budsjett.pdf

        Budsjett-2020.pdf

        Protokoll fra årsmøtet B&Y Ski.pdf

    Årsberetning 2019 B og Y IL kombinert.doc

        Regnskapsrapport per desember 2019 Hopp og kombinert.pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Hoppkombinert(11) sammenlignet med 2018 (1).pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Hoppkombinert(11) sammenlignet med budsjett.pdf

        Budsjett - 2020 avdeling Hoppkombinert(11).pdf

        Protokoll Årsmøte Bossmo & Ytteren, hopp og kombinert.pdf

    Årsmøte-"beretning" 2019 B&Y Ishockey

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Ishockey(8) sammenlignet med budsjett.pdf

        Budsjett 2020 Ishockey.pdf

        Protokoll fra årsmøte B&Y Ishockey.pdf


Org kart oppdatert 2019.pdf

Org kart oppdatert 2020 etter Årsmøtet.pdf

Styrets forslag til Valg komite.pdf


    
0 Kommentar

Saksliste og Årsberetning Bossmo & Ytteren IL

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 13. Apr 2016

Årsmøte i Bossmo & Ytteren IL

20.04.2016 Kl 18.00 - Vip rommet på Skillevollen


Saksliste


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen,

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.

Hovedlagets Årsmelding

Fotball gruppas årsmelding

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle klubbens budsjett for 2016

7. Behandle forslag og saker.

7.1 Etablering av ny gruppe for Hopp og Kombinert

8. Fastsette medlemskontingenter og vedta gruppenes treningsavgifter

Styrets forslag å endre fra kr 200,- til kr 300,- for enkeltmedlem og fra kr 400 til kr 500,- for familie med opptil 5 medlemmer. For familier med flere enn 5 økes avgiften med kr 100,- pr. stk

9. Vedta NIFs nye lov norm

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07...

10. Valg

10.1 Valg av Barneidrettsansvanlig https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-idretts...

10.2 Valg av nytt styre

10.3 Valg av Kontrollkomite

10.4 Valg av valg komite0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline